Manylion cais “Hoax 999 Calls

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3798955  sent  2018-12-13 13:41:20 +0000  waiting_response  2018-12-13 13:41:20 +0000  waiting_response  outgoing  
3799219  response  2018-12-13 15:00:09 +0000        incoming  
3850099  response  2019-01-03 15:04:17 +0000    2019-08-15 15:16:32 +0100  successful  incoming  
4329504  edit  2019-04-04 03:45:54 +0100         
4329505  edit  2019-04-04 03:45:54 +0100         
4329506  edit  2019-04-04 03:45:54 +0100         
5094902  status_update  2019-08-15 15:16:32 +0100  successful  2019-08-15 15:16:32 +0100  successful   
7473166  edit  2020-08-16 03:46:09 +0100         
7473167  edit  2020-08-16 03:46:09 +0100         
7473168  edit  2020-08-16 03:46:09 +0100         
7473169  edit  2020-08-16 03:46:09 +0100         
7473170  edit  2020-08-16 03:46:09 +0100         
7473171  edit  2020-08-16 03:46:10 +0100         
7473172  edit  2020-08-16 03:46:10 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.