Manylion cais “HMO

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
9174159  sent  2021-05-04 12:57:04 +0100  waiting_response  2021-05-04 12:57:04 +0100  waiting_response  outgoing  
9181577  response  2021-05-05 12:20:35 +0100        incoming  
9182045  followup_sent  2021-05-05 15:07:02 +0100        outgoing  
9192686  response  2021-05-06 12:25:03 +0100        incoming  
9783802  edit  2021-08-07 03:46:54 +0100         
9783803  edit  2021-08-07 03:46:54 +0100         
9783804  edit  2021-08-07 03:46:54 +0100         
9783805  edit  2021-08-07 03:46:54 +0100         
11827433  edit  2022-05-07 03:50:53 +0100         
11827434  edit  2022-05-07 03:50:53 +0100         
11827435  edit  2022-05-07 03:50:53 +0100         
11827436  edit  2022-05-07 03:50:53 +0100         
11827437  edit  2022-05-07 03:50:53 +0100         
11827438  edit  2022-05-07 03:50:53 +0100         
11827439  edit  2022-05-07 03:50:53 +0100         
11827440  edit  2022-05-07 03:50:53 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.