Manylion cais “History and Modern Languages (VR18) Statistics

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3994527  sent  2019-01-31 13:55:19 +0000  waiting_response  2019-01-31 13:55:19 +0000  waiting_response  outgoing  
3994739  response  2019-01-31 15:25:24 +0000    2019-02-04 12:35:06 +0000  waiting_response  incoming  
4015222  status_update  2019-02-04 12:35:06 +0000  waiting_response  2019-02-04 12:35:06 +0000  waiting_response   
4122208  response  2019-02-22 17:22:47 +0000    2019-03-04 13:08:35 +0000  successful  incoming  
4179328  status_update  2019-03-04 13:08:35 +0000  successful  2019-03-04 13:08:35 +0000  successful   
4662568  edit  2019-06-05 03:45:38 +0100         
4662569  edit  2019-06-05 03:45:38 +0100         
4662570  edit  2019-06-05 03:45:38 +0100         
4662571  edit  2019-06-05 03:45:38 +0100         
4662572  edit  2019-06-05 03:45:38 +0100         
6410557  edit  2020-03-05 03:48:12 +0000         
6410558  edit  2020-03-05 03:48:12 +0000         
6410559  edit  2020-03-05 03:48:12 +0000         
6410560  edit  2020-03-05 03:48:12 +0000         
6410561  edit  2020-03-05 03:48:12 +0000         
6410562  edit  2020-03-05 03:48:12 +0000         
6410563  edit  2020-03-05 03:48:12 +0000         
6410564  edit  2020-03-05 03:48:12 +0000         
6410565  edit  2020-03-05 03:48:12 +0000         
6410566  edit  2020-03-05 03:48:12 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.