Manylion cais “HazMat Units/Callsigns

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
6663562  sent  2020-04-12 01:51:21 +0100  waiting_response  2020-04-12 01:51:22 +0100  waiting_response  outgoing  
6717856  response  2020-04-20 16:17:52 +0100        incoming  
6717867  response  2020-04-20 16:23:32 +0100    2020-04-21 13:59:05 +0100  waiting_response  incoming  
6722774  status_update  2020-04-21 13:59:05 +0100  waiting_response  2020-04-21 13:59:05 +0100  waiting_response   
6873266  overdue  2020-05-13 00:00:00 +0100         
6874209  response  2020-05-13 14:40:29 +0100    2020-10-28 02:08:21 +0000  successful  incoming  
7454064  edit  2020-08-14 03:45:40 +0100         
7454065  edit  2020-08-14 03:45:40 +0100         
7454066  edit  2020-08-14 03:45:40 +0100         
7454067  edit  2020-08-14 03:45:40 +0100         
7454068  edit  2020-08-14 03:45:40 +0100         
7454069  edit  2020-08-14 03:45:40 +0100         
7903021  status_update  2020-10-28 02:08:21 +0000  successful  2020-10-28 02:08:21 +0000  successful   
10380821  edit  2021-10-29 03:47:15 +0100         
10380822  edit  2021-10-29 03:47:15 +0100         
10380823  edit  2021-10-29 03:47:15 +0100         
10380824  edit  2021-10-29 03:47:16 +0100         
10380825  edit  2021-10-29 03:47:16 +0100         
10380826  edit  2021-10-29 03:47:16 +0100         
10380827  edit  2021-10-29 03:47:16 +0100         
10380828  edit  2021-10-29 03:47:16 +0100         
10380829  edit  2021-10-29 03:47:16 +0100         
10380830  edit  2021-10-29 03:47:16 +0100         
10380831  edit  2021-10-29 03:47:16 +0100         
10380832  edit  2021-10-29 03:47:16 +0100         
10380833  edit  2021-10-29 03:47:16 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.