Manylion cais “Has the Liverpool council even made any payments to the Sir Thomas Hotel?

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
8227518  sent  2020-12-15 13:34:48 +0000  waiting_response  2020-12-15 13:34:48 +0000  waiting_response  outgoing  
8431341  overdue  2021-01-19 00:00:00 +0000         
8543023  response  2021-02-03 09:30:32 +0000        incoming  
9171007  edit  2021-05-04 03:45:41 +0100         
9171008  edit  2021-05-04 03:45:41 +0100         
9171009  edit  2021-05-04 03:45:41 +0100         
11038052  edit  2022-02-04 03:53:17 +0000         
11038053  edit  2022-02-04 03:53:17 +0000         
11038054  edit  2022-02-04 03:53:17 +0000         
11038055  edit  2022-02-04 03:53:17 +0000         
11038056  edit  2022-02-04 03:53:17 +0000         
11038057  edit  2022-02-04 03:53:17 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.