Manylion cais “Grounds Maintenance

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4115978  sent  2019-02-21 19:57:15 +0000  waiting_response  2019-02-21 19:57:15 +0000  waiting_response  outgoing  
4137809  response  2019-02-25 13:34:43 +0000    2019-02-25 13:44:08 +0000  waiting_response  incoming  
4137837  status_update  2019-02-25 13:44:07 +0000  waiting_response  2019-02-25 13:44:08 +0000  waiting_response   
4227964  response  2019-03-13 16:08:02 +0000    2022-03-13 14:13:31 +0000  not_held  incoming  
4719217  edit  2019-06-14 03:46:17 +0100         
4719218  edit  2019-06-14 03:46:17 +0100         
4719219  edit  2019-06-14 03:46:17 +0100         
4719220  edit  2019-06-14 03:46:17 +0100         
6483908  edit  2020-03-14 04:23:12 +0000         
6483909  edit  2020-03-14 04:23:12 +0000         
6483910  edit  2020-03-14 04:23:12 +0000         
6483911  edit  2020-03-14 04:23:12 +0000         
6483912  edit  2020-03-14 04:23:12 +0000         
6483913  edit  2020-03-14 04:23:12 +0000         
6483914  edit  2020-03-14 04:23:12 +0000         
6483915  edit  2020-03-14 04:23:12 +0000         
11356895  status_update  2022-03-13 14:13:31 +0000  not_held  2022-03-13 14:13:31 +0000  not_held   

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.