Manylion cais “Grievance and Grievance appeals upheld or not

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
5965040  sent  2020-01-03 17:00:22 +0000  waiting_response  2020-01-03 17:00:22 +0000  waiting_response  outgoing  
5979388  response  2020-01-06 11:08:27 +0000    2020-01-08 16:40:44 +0000  waiting_response  incoming  
5995075  status_update  2020-01-08 16:40:44 +0000  waiting_response  2020-01-08 16:40:44 +0000  waiting_response   
6025961  response  2020-01-13 16:59:17 +0000    2020-02-04 10:53:07 +0000  rejected  incoming  
6204590  status_update  2020-02-04 10:53:07 +0000  rejected  2020-02-04 10:53:07 +0000  rejected   
6818676  edit  2020-05-05 03:50:30 +0100         
6818677  edit  2020-05-05 03:50:30 +0100         
6818678  edit  2020-05-05 03:50:30 +0100         
6818679  edit  2020-05-05 03:50:30 +0100         
6818680  edit  2020-05-05 03:50:30 +0100         
8561773  edit  2021-02-05 03:49:40 +0000         
8561774  edit  2021-02-05 03:49:40 +0000         
8561775  edit  2021-02-05 03:49:40 +0000         
8561776  edit  2021-02-05 03:49:40 +0000         
8561777  edit  2021-02-05 03:49:40 +0000         
8561778  edit  2021-02-05 03:49:40 +0000         
8561779  edit  2021-02-05 03:49:40 +0000         
8561780  edit  2021-02-05 03:49:40 +0000         
8561781  edit  2021-02-05 03:49:40 +0000         
8561782  edit  2021-02-05 03:49:40 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.