Manylion cais “Gender balance on public boards in Scotland

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2709652  set_embargo  2018-01-19 12:01:32 +0000         
2709653  sent  2018-01-19 12:01:32 +0000  waiting_response  2018-01-19 12:01:32 +0000  waiting_response  outgoing  
2711990  response  2018-01-22 09:48:29 +0000  waiting_response  2018-01-22 10:55:41 +0000  waiting_response  incoming  
2747956  response  2018-02-15 11:55:29 +0000  successful  2018-02-16 10:31:46 +0000  successful  incoming  
2830759  expire_embargo  2018-03-17 16:03:32 +0000         
3064115  edit  2018-05-17 03:45:26 +0100         
3064116  edit  2018-05-17 03:45:26 +0100         
3064117  edit  2018-05-17 03:45:26 +0100         
3064118  edit  2018-05-17 03:45:26 +0100         
3064119  edit  2018-05-17 03:45:26 +0100         
4091802  edit  2019-02-17 03:47:24 +0000         
4091803  edit  2019-02-17 03:47:24 +0000         
4091804  edit  2019-02-17 03:47:24 +0000         
4091805  edit  2019-02-17 03:47:24 +0000         
4091806  edit  2019-02-17 03:47:24 +0000         
4091807  edit  2019-02-17 03:47:24 +0000         
4091808  edit  2019-02-17 03:47:24 +0000         
4091809  edit  2019-02-17 03:47:24 +0000         
4091810  edit  2019-02-17 03:47:24 +0000         
4091811  edit  2019-02-17 03:47:24 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.