Manylion cais “Full medical register

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
10582395  sent  2021-11-25 14:09:37 +0000  waiting_response  2021-11-25 14:09:37 +0000  waiting_response  outgoing  
10582396  response  2021-11-25 14:09:51 +0000    2021-11-25 14:14:22 +0000  waiting_response  incoming  
10582405  status_update  2021-11-25 14:14:22 +0000  waiting_response  2021-11-25 14:14:22 +0000  waiting_response   
10589023  response  2021-11-26 09:30:39 +0000    2021-11-26 10:23:57 +0000  waiting_response  incoming  
10589151  status_update  2021-11-26 10:23:57 +0000  waiting_response  2021-11-26 10:23:57 +0000  waiting_response   
10596737  response  2021-11-27 15:39:03 +0000        incoming  
11229512  edit  2022-02-28 03:45:37 +0000         
11229513  edit  2022-02-28 03:45:37 +0000         
11229514  edit  2022-02-28 03:45:37 +0000         
11229515  edit  2022-02-28 03:45:37 +0000         
11229516  edit  2022-02-28 03:45:37 +0000         
11229517  edit  2022-02-28 03:45:37 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.