Manylion cais “Freedom of Information Request: Dental Practices/Dental Care Services Providers

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2656522  sent  2017-12-04 22:02:32 +0000  waiting_response  2017-12-04 22:02:32 +0000  waiting_response  outgoing  
2656922  response  2017-12-05 08:53:09 +0000        incoming  
2657693  response  2017-12-05 14:12:14 +0000    2018-04-08 15:35:11 +0100  not_held  incoming  
2782359  edit  2018-03-06 03:45:51 +0000         
2782360  edit  2018-03-06 03:45:51 +0000         
2782361  edit  2018-03-06 03:45:51 +0000         
2901673  status_update  2018-04-08 15:35:11 +0100  not_held  2018-04-08 15:35:11 +0100  not_held   
4358608  edit  2019-04-09 03:50:15 +0100         
4358609  edit  2019-04-09 03:50:15 +0100         
4358610  edit  2019-04-09 03:50:15 +0100         
4358611  edit  2019-04-09 03:50:15 +0100         
4358612  edit  2019-04-09 03:50:15 +0100         
4358613  edit  2019-04-09 03:50:15 +0100         
4358614  edit  2019-04-09 03:50:15 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.