Manylion cais “Freedom of Information - Recruitment

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
7803657  sent  2020-10-12 10:15:09 +0100  waiting_response  2020-10-12 10:15:09 +0100  waiting_response  outgoing  
7831178  response  2020-10-16 09:29:33 +0100    2020-10-20 08:43:37 +0100  waiting_response  incoming  
7855253  status_update  2020-10-20 08:43:37 +0100  waiting_response  2020-10-20 08:43:37 +0100  waiting_response   
7960820  response  2020-11-06 09:45:15 +0000    2021-05-07 09:26:48 +0100  successful  incoming  
8576801  edit  2021-02-07 03:45:44 +0000         
8576802  edit  2021-02-07 03:45:44 +0000         
8576803  edit  2021-02-07 03:45:44 +0000         
8576804  edit  2021-02-07 03:45:44 +0000         
9200233  status_update  2021-05-07 09:26:48 +0100  successful  2021-05-07 09:26:48 +0100  successful   
11831607  edit  2022-05-08 03:48:54 +0100         
11831608  edit  2022-05-08 03:48:54 +0100         
11831609  edit  2022-05-08 03:48:54 +0100         
11831610  edit  2022-05-08 03:48:54 +0100         
11831611  edit  2022-05-08 03:48:54 +0100         
11831612  edit  2022-05-08 03:48:54 +0100         
11831613  edit  2022-05-08 03:48:54 +0100         
11831614  edit  2022-05-08 03:48:54 +0100         
11831615  edit  2022-05-08 03:48:54 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.