Manylion cais “Freedom of Information: protest arrests

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
9369267  sent  2021-06-04 13:35:23 +0100  waiting_response  2021-06-04 13:35:23 +0100  waiting_response  outgoing  
9369277  response  2021-06-04 13:35:38 +0100        incoming  
9369459  response  2021-06-04 14:17:42 +0100        incoming  
9559199  response  2021-07-02 14:50:29 +0100    2021-07-26 15:42:58 +0100  successful  incoming  
9705921  status_update  2021-07-26 15:42:57 +0100  successful  2021-07-26 15:42:58 +0100  successful   
10359288  edit  2021-10-27 03:45:47 +0100         
10359289  edit  2021-10-27 03:45:47 +0100         
10359290  edit  2021-10-27 03:45:47 +0100         
10359291  edit  2021-10-27 03:45:47 +0100         
10359292  edit  2021-10-27 03:45:47 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.