Manylion cais “Freedom of Information

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
6938877  sent  2020-05-22 09:58:54 +0100  waiting_response  2020-05-22 09:58:55 +0100  waiting_response  outgoing  
6963565  response  2020-05-26 10:03:07 +0100        incoming  
7102626  response  2020-06-17 09:39:02 +0100    2020-08-20 10:21:40 +0100  successful  incoming  
7498185  status_update  2020-08-20 10:21:40 +0100  successful  2020-08-20 10:21:40 +0100  successful   
8071787  edit  2020-11-21 03:45:53 +0000         
8071788  edit  2020-11-21 03:45:53 +0000         
8071789  edit  2020-11-21 03:45:53 +0000         
8071790  edit  2020-11-21 03:45:53 +0000         
9887540  edit  2021-08-21 03:47:40 +0100         
9887541  edit  2021-08-21 03:47:40 +0100         
9887542  edit  2021-08-21 03:47:40 +0100         
9887543  edit  2021-08-21 03:47:40 +0100         
9887544  edit  2021-08-21 03:47:40 +0100         
9887545  edit  2021-08-21 03:47:40 +0100         
9887546  edit  2021-08-21 03:47:40 +0100         
9887547  edit  2021-08-21 03:47:40 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.