Manylion cais “Fraud employees

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
11242573  set_embargo  2022-03-01 14:00:18 +0000         
11242574  sent  2022-03-01 14:00:18 +0000  waiting_response  2022-03-01 14:00:19 +0000  waiting_response  outgoing  
11253114  response  2022-03-02 08:10:27 +0000        incoming  
11339010  response  2022-03-11 11:00:50 +0000    2022-06-04 06:56:41 +0100  not_held  incoming  
11973071  embargo_expiring  2022-05-24 00:00:00 +0100         
12042879  expire_embargo  2022-06-01 00:01:14 +0100         
12074640  status_update  2022-06-04 06:56:40 +0100  not_held  2022-06-04 06:56:41 +0100  not_held   
12827226  edit  2022-09-05 03:46:25 +0100         
12827227  edit  2022-09-05 03:46:26 +0100         
12827228  edit  2022-09-05 03:46:26 +0100         
12827229  edit  2022-09-05 03:46:26 +0100         
12827230  edit  2022-09-05 03:46:26 +0100         
12827231  edit  2022-09-05 03:46:27 +0100         
12827232  edit  2022-09-05 03:46:27 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.