Manylion cais “FOIA and staffing details

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2732710  sent  2018-02-04 13:29:30 +0000  waiting_response  2018-02-04 13:29:31 +0000  waiting_response  outgoing  
2733225  response  2018-02-05 08:44:26 +0000        incoming  
2737433  response  2018-02-07 09:47:56 +0000    2019-03-10 08:30:00 +0000  successful  incoming  
3026087  edit  2018-05-08 03:45:49 +0100         
3026088  edit  2018-05-08 03:45:49 +0100         
3026089  edit  2018-05-08 03:45:49 +0100         
4042789  edit  2019-02-08 03:49:25 +0000         
4042790  edit  2019-02-08 03:49:25 +0000         
4042791  edit  2019-02-08 03:49:25 +0000         
4042792  edit  2019-02-08 03:49:25 +0000         
4042793  edit  2019-02-08 03:49:25 +0000         
4042794  edit  2019-02-08 03:49:25 +0000         
4212286  status_update  2019-03-10 08:30:00 +0000  successful  2019-03-10 08:30:00 +0000  successful   

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.