Manylion cais “Fleet List

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3655668  sent  2018-10-30 22:55:42 +0000  waiting_response  2018-10-30 22:55:42 +0000  waiting_response  outgoing  
3659132  response  2018-10-31 11:46:47 +0000    2018-11-02 07:29:07 +0000  waiting_response  incoming  
3665667  status_update  2018-11-02 07:29:06 +0000  waiting_response  2018-11-02 07:29:07 +0000  waiting_response   
3745814  response  2018-11-27 10:48:49 +0000    2018-11-27 19:33:46 +0000  partially_successful  incoming  
3747061  status_update  2018-11-27 19:33:46 +0000  partially_successful  2018-11-27 19:33:46 +0000  partially_successful   
4151559  edit  2019-02-28 03:46:14 +0000         
4151560  edit  2019-02-28 03:46:14 +0000         
4151561  edit  2019-02-28 03:46:14 +0000         
4151562  edit  2019-02-28 03:46:14 +0000         
4151563  edit  2019-02-28 03:46:14 +0000         
5774383  edit  2019-11-28 03:48:38 +0000         
5774384  edit  2019-11-28 03:48:38 +0000         
5774385  edit  2019-11-28 03:48:38 +0000         
5774386  edit  2019-11-28 03:48:39 +0000         
5774387  edit  2019-11-28 03:48:39 +0000         
5774388  edit  2019-11-28 03:48:39 +0000         
5774389  edit  2019-11-28 03:48:39 +0000         
5774390  edit  2019-11-28 03:48:39 +0000         
5774391  edit  2019-11-28 03:48:39 +0000         
5774392  edit  2019-11-28 03:48:39 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.