Manylion cais “Final Examination Papers for The MSc in Financial Economics (MFE)

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
5704759  sent  2019-11-15 08:55:35 +0000  waiting_response  2019-11-15 08:55:36 +0000  waiting_response  outgoing  
5705640  response  2019-11-15 13:23:19 +0000    2019-11-24 08:58:03 +0000  waiting_response  incoming  
5757839  status_update  2019-11-24 08:58:03 +0000  waiting_response  2019-11-24 08:58:03 +0000  waiting_response   
5812629  response  2019-12-04 17:07:53 +0000        incoming  
6408453  edit  2020-03-05 03:46:12 +0000         
6408454  edit  2020-03-05 03:46:12 +0000         
6408455  edit  2020-03-05 03:46:12 +0000         
6408456  edit  2020-03-05 03:46:12 +0000         
8165650  edit  2020-12-05 03:48:41 +0000         
8165651  edit  2020-12-05 03:48:41 +0000         
8165652  edit  2020-12-05 03:48:41 +0000         
8165653  edit  2020-12-05 03:48:41 +0000         
8165654  edit  2020-12-05 03:48:41 +0000         
8165655  edit  2020-12-05 03:48:41 +0000         
8165656  edit  2020-12-05 03:48:41 +0000         
8165657  edit  2020-12-05 03:48:41 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.