Manylion cais “Figures relating to the three evacuation flights due to the coronavirus outbreak

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
6327369  sent  2020-02-21 22:31:08 +0000  waiting_response  2020-02-21 22:31:09 +0000  waiting_response  outgoing  
6345984  response  2020-02-24 16:04:55 +0000        incoming  
6542218  response  2020-03-23 18:16:23 +0000    2020-05-26 22:15:20 +0100  partially_successful  incoming  
6964505  status_update  2020-05-26 22:15:20 +0100  partially_successful  2020-05-26 22:15:20 +0100  partially_successful   
7532221  edit  2020-08-27 03:45:41 +0100         
7532222  edit  2020-08-27 03:45:41 +0100         
7532223  edit  2020-08-27 03:45:41 +0100         
7532224  edit  2020-08-27 03:45:41 +0100         
9319984  edit  2021-05-27 03:47:50 +0100         
9319985  edit  2021-05-27 03:47:51 +0100         
9319986  edit  2021-05-27 03:47:51 +0100         
9319987  edit  2021-05-27 03:47:51 +0100         
9319988  edit  2021-05-27 03:47:51 +0100         
9319989  edit  2021-05-27 03:47:51 +0100         
9319990  edit  2021-05-27 03:47:51 +0100         
9319991  edit  2021-05-27 03:47:51 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.