Manylion cais “Ex MOD vehicle VRN/registrations: 32KK73, 34KK46

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2677247  sent  2017-12-20 08:37:13 +0000  waiting_response  2017-12-20 08:37:13 +0000  waiting_response  outgoing  
2714844  response  2018-01-23 15:55:49 +0000    2018-01-23 15:58:42 +0000  waiting_response  incoming  
2714889  status_update  2018-01-23 15:58:41 +0000  waiting_response  2018-01-23 15:58:41 +0000  waiting_response   
2715604  overdue  2018-01-24 00:00:00 +0000         
2728730  response  2018-02-01 14:41:50 +0000    2018-02-01 19:38:41 +0000  successful  incoming  
2729419  status_update  2018-02-01 19:38:41 +0000  successful  2018-02-01 19:38:41 +0000  successful   
3002478  edit  2018-05-02 03:45:23 +0100         
3002479  edit  2018-05-02 03:45:23 +0100         
3002480  edit  2018-05-02 03:45:23 +0100         
3002481  edit  2018-05-02 03:45:23 +0100         
3002482  edit  2018-05-02 03:45:23 +0100         
3002483  edit  2018-05-02 03:45:23 +0100         
4005593  edit  2019-02-02 03:51:54 +0000         
4005594  edit  2019-02-02 03:51:54 +0000         
4005595  edit  2019-02-02 03:51:54 +0000         
4005596  edit  2019-02-02 03:51:54 +0000         
4005597  edit  2019-02-02 03:51:54 +0000         
4005598  edit  2019-02-02 03:51:54 +0000         
4005599  edit  2019-02-02 03:51:54 +0000         
4005600  edit  2019-02-02 03:51:54 +0000         
4005601  edit  2019-02-02 03:51:54 +0000         
4005602  edit  2019-02-02 03:51:54 +0000         
4005603  edit  2019-02-02 03:51:54 +0000         
4005604  edit  2019-02-02 03:51:54 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.