Manylion cais “EU Referendum debate

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4629264  sent  2019-05-28 11:47:42 +0100  waiting_response  2019-05-28 11:47:42 +0100  waiting_response  outgoing  
4632996  response  2019-05-29 11:28:09 +0100    2019-05-29 13:09:35 +0100  waiting_response  incoming  
4633193  status_update  2019-05-29 13:09:35 +0100  waiting_response  2019-05-29 13:09:35 +0100  waiting_response   
4638698  response  2019-05-30 14:27:59 +0100    2019-06-03 08:24:13 +0100  rejected  incoming  
4656014  status_update  2019-06-03 08:24:13 +0100  rejected  2019-06-03 08:24:13 +0100  rejected   
5258589  edit  2019-09-04 03:46:42 +0100         
5258590  edit  2019-09-04 03:46:42 +0100         
5258591  edit  2019-09-04 03:46:42 +0100         
5258592  edit  2019-09-04 03:46:42 +0100         
5258593  edit  2019-09-04 03:46:42 +0100         
7017249  edit  2020-06-04 03:55:28 +0100         
7017250  edit  2020-06-04 03:55:28 +0100         
7017251  edit  2020-06-04 03:55:28 +0100         
7017252  edit  2020-06-04 03:55:28 +0100         
7017253  edit  2020-06-04 03:55:28 +0100         
7017254  edit  2020-06-04 03:55:28 +0100         
7017255  edit  2020-06-04 03:55:28 +0100         
7017256  edit  2020-06-04 03:55:28 +0100         
7017257  edit  2020-06-04 03:55:28 +0100         
7017258  edit  2020-06-04 03:55:28 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.