Manylion cais “Estimated delivery dates: Vessels 801 and 802

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
5664609  sent  2019-11-08 09:10:25 +0000  waiting_response  2019-11-08 09:10:25 +0000  waiting_response  outgoing  
5785962  resent  2019-11-29 13:24:48 +0000  waiting_response      outgoing  
5785965  comment  2019-11-29 13:25:44 +0000         
5852267  comment  2019-12-11 08:41:22 +0000         
5883988  response  2019-12-17 15:52:44 +0000    2019-12-17 16:30:55 +0000  waiting_response  incoming  
5884102  followup_sent  2019-12-17 16:30:47 +0000        outgoing  
5884103  status_update  2019-12-17 16:30:55 +0000  waiting_response  2019-12-17 16:30:55 +0000  waiting_response   
5892327  response  2019-12-18 15:49:35 +0000    2019-12-18 16:01:23 +0000  partially_successful  incoming  
5892505  status_update  2019-12-18 16:01:23 +0000  partially_successful  2019-12-18 16:01:23 +0000  partially_successful   
5892513  followup_sent  2019-12-18 16:02:50 +0000        outgoing  
6509898  edit  2020-03-19 03:45:47 +0000         
6509899  edit  2020-03-19 03:45:47 +0000         
6509900  edit  2020-03-19 03:45:47 +0000         
6509901  edit  2020-03-19 03:45:47 +0000         
6509902  edit  2020-03-19 03:45:47 +0000         
6509903  edit  2020-03-19 03:45:47 +0000         
6509904  edit  2020-03-19 03:45:47 +0000         
6509905  edit  2020-03-19 03:45:47 +0000         
6509906  edit  2020-03-19 03:45:47 +0000         
6509907  edit  2020-03-19 03:45:47 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.