Manylion cais “Environmental/Archaeological Reports Covering Aldershot District

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
10495100  sent  2021-11-15 15:27:32 +0000  waiting_response  2021-11-15 15:27:32 +0000  waiting_response  outgoing  
10553497  response  2021-11-22 12:26:47 +0000    2021-11-26 08:57:13 +0000  waiting_response  incoming  
10588969  status_update  2021-11-26 08:57:12 +0000  waiting_response  2021-11-26 08:57:12 +0000  waiting_response   
10700953  response  2021-12-13 09:49:23 +0000    2021-12-13 09:51:15 +0000  successful  incoming  
10700961  status_update  2021-12-13 09:51:14 +0000  successful  2021-12-13 09:51:14 +0000  successful   
11359555  edit  2022-03-14 03:47:26 +0000         
11359556  edit  2022-03-14 03:47:26 +0000         
11359557  edit  2022-03-14 03:47:26 +0000         
11359558  edit  2022-03-14 03:47:26 +0000         
11359559  edit  2022-03-14 03:47:26 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.