Manylion cais “Environmental Enforcement Services

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type details created_at described_state calculated_state last_described_at link
7574570  sent    2020-09-03 17:11:54 +0100  waiting_response  waiting_response  2020-09-03 17:11:55 +0100  outgoing  
7574572  response    2020-09-03 17:12:10 +0100        incoming  
7725562  response    2020-09-29 09:28:37 +0100        incoming  
8295742  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-12-30 03:46:19 +0000         
8295743  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-12-30 03:46:19 +0000         
8295744  edit metadata  allow_new_responses_from  2020-12-30 03:46:19 +0000         
10172354  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-09-30 03:50:15 +0100         
10172355  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-09-30 03:50:15 +0100         
10172356  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-09-30 03:50:15 +0100         
10172357  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-09-30 03:50:15 +0100         
10172358  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-09-30 03:50:15 +0100         
10172359  edit metadata  allow_new_responses_from  2021-09-30 03:50:15 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.