Manylion cais “Engineering statistics

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
6939693  sent  2020-05-22 16:10:28 +0100  waiting_response  2020-05-22 16:10:28 +0100  waiting_response  outgoing  
6982857  response  2020-05-29 11:46:08 +0100    2020-05-29 15:11:21 +0100  partially_successful  incoming  
6983095  status_update  2020-05-29 15:11:21 +0100  partially_successful  2020-05-29 15:11:21 +0100  partially_successful   
7324109  followup_sent  2020-07-22 15:17:00 +0100        outgoing  
7464666  response  2020-08-14 11:37:32 +0100    2020-08-14 14:32:27 +0100  successful  incoming  
7465186  status_update  2020-08-14 14:32:27 +0100  successful  2020-08-14 14:32:27 +0100  successful   
8018021  edit  2020-11-15 03:45:25 +0000         
8018022  edit  2020-11-15 03:45:25 +0000         
8018023  edit  2020-11-15 03:45:25 +0000         
8018024  edit  2020-11-15 03:45:25 +0000         
8018025  edit  2020-11-15 03:45:25 +0000         
8018026  edit  2020-11-15 03:45:25 +0000         
9841434  edit  2021-08-15 03:48:11 +0100         
9841435  edit  2021-08-15 03:48:11 +0100         
9841436  edit  2021-08-15 03:48:11 +0100         
9841437  edit  2021-08-15 03:48:11 +0100         
9841438  edit  2021-08-15 03:48:11 +0100         
9841439  edit  2021-08-15 03:48:11 +0100         
9841440  edit  2021-08-15 03:48:11 +0100         
9841441  edit  2021-08-15 03:48:11 +0100         
9841442  edit  2021-08-15 03:48:11 +0100         
9841443  edit  2021-08-15 03:48:11 +0100         
9841444  edit  2021-08-15 03:48:11 +0100         
9841445  edit  2021-08-15 03:48:11 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.