Manylion cais “Engineering statistics

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
6939692  sent  2020-05-22 16:09:48 +0100  waiting_response  2020-05-22 16:09:48 +0100  waiting_response  outgoing  
7115400  response  2020-06-18 09:54:45 +0100    2020-06-18 11:24:57 +0100  not_held  incoming  
7115561  status_update  2020-06-18 11:24:57 +0100  not_held  2020-06-18 11:24:57 +0100  not_held   
7666759  edit  2020-09-19 03:46:04 +0100         
7666760  edit  2020-09-19 03:46:04 +0100         
7666761  edit  2020-09-19 03:46:04 +0100         
9471423  edit  2021-06-19 03:52:52 +0100         
9471424  edit  2021-06-19 03:52:52 +0100         
9471425  edit  2021-06-19 03:52:52 +0100         
9471426  edit  2021-06-19 03:52:52 +0100         
9471427  edit  2021-06-19 03:52:52 +0100         
9471428  edit  2021-06-19 03:52:52 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.