Manylion cais “Empty Houses

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2832182  sent  2018-03-18 16:43:06 +0000  waiting_response  2018-03-18 16:43:06 +0000  waiting_response  outgoing  
2849899  response  2018-03-22 09:18:43 +0000    2018-03-29 16:45:09 +0100  waiting_response  incoming  
2873026  status_update  2018-03-29 16:45:09 +0100  waiting_response  2018-03-29 16:45:09 +0100  waiting_response   
2916112  response  2018-04-11 10:13:52 +0100        incoming  
3312778  edit  2018-07-12 03:45:43 +0100         
3312779  edit  2018-07-12 03:45:43 +0100         
3312780  edit  2018-07-12 03:45:43 +0100         
3312781  edit  2018-07-12 03:45:43 +0100         
4378001  edit  2019-04-12 03:47:26 +0100         
4378002  edit  2019-04-12 03:47:26 +0100         
4378003  edit  2019-04-12 03:47:26 +0100         
4378004  edit  2019-04-12 03:47:26 +0100         
4378005  edit  2019-04-12 03:47:26 +0100         
4378006  edit  2019-04-12 03:47:26 +0100         
4378007  edit  2019-04-12 03:47:26 +0100         
4378008  edit  2019-04-12 03:47:26 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.