Manylion cais “Empty domestic properties by parish

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2643745  sent  2017-11-23 23:16:31 +0000  waiting_response  2017-11-23 23:16:31 +0000  waiting_response  outgoing  
2643747  response  2017-11-23 23:16:45 +0000        incoming  
2647015  response  2017-11-27 14:13:49 +0000    2017-12-22 11:20:51 +0000  partially_successful  incoming  
2680259  status_update  2017-12-22 11:20:51 +0000  partially_successful  2017-12-22 11:20:51 +0000  partially_successful   
2853084  edit  2018-03-24 03:45:45 +0000         
2853085  edit  2018-03-24 03:45:45 +0000         
2853086  edit  2018-03-24 03:45:45 +0000         
2853087  edit  2018-03-24 03:45:45 +0000         
3235161  edit  2018-06-23 03:46:41 +0100         
3235162  edit  2018-06-23 03:46:41 +0100         
3235163  edit  2018-06-23 03:46:41 +0100         
3235164  edit  2018-06-23 03:46:41 +0100         
3235165  edit  2018-06-23 03:46:41 +0100         
3235166  edit  2018-06-23 03:46:41 +0100         
3235167  edit  2018-06-23 03:46:41 +0100         
3235168  edit  2018-06-23 03:46:41 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.