Manylion cais “Earnings from Youtube

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
6236561  sent  2020-02-08 17:43:30 +0000  waiting_response  2020-02-08 17:43:30 +0000  waiting_response  outgoing  
6236566  status_update  2020-02-08 17:46:02 +0000  waiting_response  2020-02-08 17:46:02 +0000  waiting_response   
6246323  response  2020-02-10 11:40:06 +0000        incoming  
6318970  response  2020-02-20 10:39:53 +0000    2022-05-22 19:50:08 +0100  successful  incoming  
6924468  edit  2020-05-21 03:47:06 +0100         
6924469  edit  2020-05-21 03:47:06 +0100         
6924470  edit  2020-05-21 03:47:06 +0100         
6924471  edit  2020-05-21 03:47:06 +0100         
8701634  edit  2021-02-21 03:52:08 +0000         
8701635  edit  2021-02-21 03:52:08 +0000         
8701636  edit  2021-02-21 03:52:08 +0000         
8701637  edit  2021-02-21 03:52:08 +0000         
8701638  edit  2021-02-21 03:52:08 +0000         
8701639  edit  2021-02-21 03:52:08 +0000         
8701640  edit  2021-02-21 03:52:08 +0000         
8701641  edit  2021-02-21 03:52:08 +0000         
11960044  status_update  2022-05-22 19:50:08 +0100  successful  2022-05-22 19:50:08 +0100  successful   

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.