Manylion cais “Dog Thefts

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2845765  sent  2018-03-21 10:39:46 +0000  waiting_response  2018-03-21 10:39:46 +0000  waiting_response  outgoing  
2850313  response  2018-03-22 11:15:22 +0000    2018-03-22 12:58:56 +0000  waiting_response  incoming  
2850622  status_update  2018-03-22 12:58:55 +0000  waiting_response  2018-03-22 12:58:56 +0000  waiting_response   
2934395  response  2018-04-16 14:19:16 +0100    2021-06-26 18:44:59 +0100  successful  incoming  
3324961  edit  2018-07-17 03:46:08 +0100         
3324962  edit  2018-07-17 03:46:08 +0100         
3324963  edit  2018-07-17 03:46:08 +0100         
3324964  edit  2018-07-17 03:46:08 +0100         
4403793  edit  2019-04-17 03:47:28 +0100         
4403794  edit  2019-04-17 03:47:28 +0100         
4403795  edit  2019-04-17 03:47:28 +0100         
4403796  edit  2019-04-17 03:47:28 +0100         
4403797  edit  2019-04-17 03:47:28 +0100         
4403798  edit  2019-04-17 03:47:28 +0100         
4403799  edit  2019-04-17 03:47:28 +0100         
4403800  edit  2019-04-17 03:47:28 +0100         
9520108  status_update  2021-06-26 18:44:59 +0100  successful  2021-06-26 18:44:59 +0100  successful   

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.