Manylion cais “Does Cllr Kennedy now live in Spain? If so how can he be getting paid by Liverpool council?

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
7171711  sent  2020-06-28 17:11:06 +0100  waiting_response  2020-06-28 17:11:06 +0100  waiting_response  outgoing  
7175485  response  2020-06-29 10:19:12 +0100        incoming  
7312667  response  2020-07-20 13:20:46 +0100    2020-10-14 15:05:10 +0100  partially_successful  incoming  
7793275  comment  2020-10-10 23:18:23 +0100         
7813463  status_update  2020-10-14 15:05:10 +0100  partially_successful  2020-10-14 15:05:10 +0100  partially_successful   
8400281  edit  2021-01-15 03:47:48 +0000         
8400282  edit  2021-01-15 03:47:48 +0000         
8400283  edit  2021-01-15 03:47:48 +0000         
8400284  edit  2021-01-15 03:47:48 +0000         
8400285  edit  2021-01-15 03:47:48 +0000         
10280346  edit  2021-10-15 03:47:53 +0100         
10280347  edit  2021-10-15 03:47:53 +0100         
10280348  edit  2021-10-15 03:47:53 +0100         
10280349  edit  2021-10-15 03:47:53 +0100         
10280350  edit  2021-10-15 03:47:53 +0100         
10280351  edit  2021-10-15 03:47:53 +0100         
10280352  edit  2021-10-15 03:47:53 +0100         
10280353  edit  2021-10-15 03:47:53 +0100         
10280354  edit  2021-10-15 03:47:53 +0100         
10280355  edit  2021-10-15 03:47:53 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.