Manylion cais “DNR

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
9831001  sent  2021-08-13 17:45:20 +0100  waiting_response  2021-08-13 17:45:21 +0100  waiting_response  outgoing  
9831002  response  2021-08-13 17:45:34 +0100    2021-08-17 08:10:00 +0100  waiting_response  incoming  
9856305  status_update  2021-08-17 08:10:00 +0100  waiting_response  2021-08-17 08:10:00 +0100  waiting_response   
9857139  response  2021-08-17 11:44:24 +0100    2021-08-21 13:51:21 +0100  not_held  incoming  
9890770  status_update  2021-08-21 13:51:21 +0100  not_held  2021-08-21 13:51:21 +0100  not_held   
10551223  edit  2021-11-22 03:53:21 +0000         
10551224  edit  2021-11-22 03:53:21 +0000         
10551225  edit  2021-11-22 03:53:21 +0000         
10551226  edit  2021-11-22 03:53:21 +0000         
10551227  edit  2021-11-22 03:53:21 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.