Manylion cais “Disclosure of Data regrading turnover, exit numbers by reason and more...

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2617448  sent  2017-11-06 17:38:38 +0000  waiting_response  2017-11-06 17:38:38 +0000  waiting_response  outgoing  
2658449  overdue  2017-12-06 00:00:00 +0000         
2678391  response  2017-12-20 22:25:45 +0000    2018-03-14 07:17:19 +0000  partially_successful  incoming  
2817507  status_update  2018-03-14 07:17:19 +0000  partially_successful  2018-03-14 07:17:19 +0000  partially_successful   
3191712  edit  2018-06-15 03:45:12 +0100         
3191713  edit  2018-06-15 03:45:12 +0100         
3191714  edit  2018-06-15 03:45:12 +0100         
3191715  edit  2018-06-15 03:45:12 +0100         
4236614  edit  2019-03-15 03:46:20 +0000         
4236615  edit  2019-03-15 03:46:20 +0000         
4236616  edit  2019-03-15 03:46:20 +0000         
4236617  edit  2019-03-15 03:46:20 +0000         
4236618  edit  2019-03-15 03:46:20 +0000         
4236619  edit  2019-03-15 03:46:20 +0000         
4236620  edit  2019-03-15 03:46:20 +0000         
4236621  edit  2019-03-15 03:46:20 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.