Manylion cais “Disciplinary proceedings over NHS staff using social media or instant messaging apps

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
2905041  set_embargo  2018-04-09 12:39:32 +0100         
2905042  sent  2018-04-09 12:39:32 +0100  waiting_response  2018-04-09 12:39:33 +0100  waiting_response  outgoing  
2905165  response  2018-04-09 13:08:21 +0100        incoming  
3038267  response  2018-05-10 11:17:10 +0100        incoming  
4320036  embargo_expiring  2019-04-01 00:00:00 +0100         
4354289  expire_embargo  2019-04-09 00:00:16 +0100         
4354865  edit  2019-04-09 03:45:50 +0100         
4354866  edit  2019-04-09 03:45:50 +0100         
4354867  edit  2019-04-09 03:45:50 +0100         
4354868  edit  2019-04-09 03:45:50 +0100         
4354869  edit  2019-04-09 03:45:50 +0100         
4354870  edit  2019-04-09 03:45:50 +0100         
4538342  edit  2019-05-11 03:46:39 +0100         
4538343  edit  2019-05-11 03:46:39 +0100         
4538344  edit  2019-05-11 03:46:39 +0100         
4538345  edit  2019-05-11 03:46:40 +0100         
4538346  edit  2019-05-11 03:46:40 +0100         
4538347  edit  2019-05-11 03:46:40 +0100         
4538348  edit  2019-05-11 03:46:40 +0100         
4538349  edit  2019-05-11 03:46:40 +0100         
4538350  edit  2019-05-11 03:46:40 +0100         
4538351  edit  2019-05-11 03:46:40 +0100         
4538352  edit  2019-05-11 03:46:40 +0100         
4538353  edit  2019-05-11 03:46:40 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.