Manylion cais “Disability Equality in Wirral Borough Council

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4099910  sent  2019-02-19 20:46:54 +0000  waiting_response  2019-02-19 20:46:54 +0000  waiting_response  outgoing  
4239770  response  2019-03-15 15:51:44 +0000    2019-03-16 11:10:32 +0000  waiting_response  incoming  
4245828  status_update  2019-03-16 11:10:32 +0000  waiting_response  2019-03-16 11:10:32 +0000  waiting_response   
4275779  overdue  2019-03-21 00:00:00 +0000         
4313087  response  2019-03-29 13:43:22 +0000    2019-04-12 08:53:31 +0100  successful  incoming  
4379762  status_update  2019-04-12 08:53:31 +0100  successful  2019-04-12 08:53:31 +0100  successful   
4875496  edit  2019-07-13 03:45:29 +0100         
4875497  edit  2019-07-13 03:45:29 +0100         
4875498  edit  2019-07-13 03:45:29 +0100         
4875499  edit  2019-07-13 03:45:29 +0100         
4875500  edit  2019-07-13 03:45:29 +0100         
4875501  edit  2019-07-13 03:45:30 +0100         
6670938  edit  2020-04-13 03:46:26 +0100         
6670939  edit  2020-04-13 03:46:26 +0100         
6670940  edit  2020-04-13 03:46:26 +0100         
6670941  edit  2020-04-13 03:46:26 +0100         
6670942  edit  2020-04-13 03:46:26 +0100         
6670943  edit  2020-04-13 03:46:26 +0100         
6670944  edit  2020-04-13 03:46:26 +0100         
6670945  edit  2020-04-13 03:46:26 +0100         
6670946  edit  2020-04-13 03:46:26 +0100         
6670947  edit  2020-04-13 03:46:26 +0100         
6670948  edit  2020-04-13 03:46:26 +0100         
6670949  edit  2020-04-13 03:46:26 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.