Manylion cais “Deaths

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
9794026  sent  2021-08-08 22:35:05 +0100  waiting_response  2021-08-08 22:35:06 +0100  waiting_response  outgoing  
9795686  response  2021-08-09 09:26:20 +0100    2021-08-13 18:49:18 +0100  waiting_response  incoming  
9831047  status_update  2021-08-13 18:49:18 +0100  waiting_response  2021-08-13 18:49:18 +0100  waiting_response   
9937565  response  2021-08-27 16:52:51 +0100    2021-08-27 23:27:54 +0100  successful  incoming  
9937739  status_update  2021-08-27 23:27:54 +0100  successful  2021-08-27 23:27:54 +0100  successful   
10601759  edit  2021-11-28 04:06:44 +0000         
10601760  edit  2021-11-28 04:06:44 +0000         
10601761  edit  2021-11-28 04:06:44 +0000         
10601762  edit  2021-11-28 04:06:44 +0000         
10601763  edit  2021-11-28 04:06:44 +0000         
12769805  edit  2022-08-28 03:50:29 +0100         
12769806  edit  2022-08-28 03:50:29 +0100         
12769807  edit  2022-08-28 03:50:29 +0100         
12769808  edit  2022-08-28 03:50:29 +0100         
12769809  edit  2022-08-28 03:50:29 +0100         
12769810  edit  2022-08-28 03:50:30 +0100         
12769811  edit  2022-08-28 03:50:30 +0100         
12769812  edit  2022-08-28 03:50:30 +0100         
12769813  edit  2022-08-28 03:50:30 +0100         
12769814  edit  2022-08-28 03:50:30 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.