Manylion cais “Death of Police Officers whilst under investigation for Misconduct

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
6021796  sent  2020-01-12 10:18:16 +0000  waiting_response  2020-01-12 10:18:17 +0000  waiting_response  outgoing  
6024621  response  2020-01-13 10:23:44 +0000        incoming  
6024706  response  2020-01-13 10:39:16 +0000    2020-01-24 14:08:58 +0000  waiting_response  incoming  
6024899  followup_sent  2020-01-13 11:29:23 +0000        outgoing  
6118111  status_update  2020-01-24 14:08:58 +0000  waiting_response  2020-01-24 14:08:58 +0000  waiting_response   
6221557  response  2020-02-06 16:23:36 +0000        incoming  
6228005  followup_sent  2020-02-07 08:02:46 +0000  internal_review  2020-02-07 08:02:46 +0000  internal_review  outgoing  
6259455  response  2020-02-12 08:18:38 +0000        incoming  
6379765  response  2020-02-28 08:24:01 +0000    2020-03-20 13:14:33 +0000  rejected  incoming  
6526518  status_update  2020-03-20 13:14:33 +0000  rejected  2020-03-20 13:14:33 +0000  rejected   

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.