Manylion cais “Dates and reasons for meetings between Elliot Lawless [Elliot Group] and Mayor Anderson in 2016

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4399536  sent  2019-04-16 15:23:52 +0100  waiting_response  2019-04-16 15:23:52 +0100  waiting_response  outgoing  
4449922  response  2019-04-25 15:08:58 +0100    2019-04-25 15:23:26 +0100  waiting_response  incoming  
4449959  status_update  2019-04-25 15:23:26 +0100  waiting_response  2019-04-25 15:23:26 +0100  waiting_response   
4578089  overdue  2019-05-18 00:00:00 +0100         
4633484  response  2019-05-29 15:09:22 +0100    2019-06-02 08:27:07 +0100  partially_successful  incoming  
4653499  status_update  2019-06-02 08:27:07 +0100  partially_successful  2019-06-02 08:27:07 +0100  partially_successful   
5248084  edit  2019-09-03 03:50:26 +0100         
5248085  edit  2019-09-03 03:50:26 +0100         
5248086  edit  2019-09-03 03:50:26 +0100         
5248087  edit  2019-09-03 03:50:26 +0100         
5248088  edit  2019-09-03 03:50:26 +0100         
5248089  edit  2019-09-03 03:50:26 +0100         
7005892  edit  2020-06-03 03:49:30 +0100         
7005893  edit  2020-06-03 03:49:30 +0100         
7005894  edit  2020-06-03 03:49:30 +0100         
7005895  edit  2020-06-03 03:49:30 +0100         
7005896  edit  2020-06-03 03:49:30 +0100         
7005897  edit  2020-06-03 03:49:30 +0100         
7005898  edit  2020-06-03 03:49:30 +0100         
7005899  edit  2020-06-03 03:49:30 +0100         
7005900  edit  2020-06-03 03:49:30 +0100         
7005901  edit  2020-06-03 03:49:30 +0100         
7005902  edit  2020-06-03 03:49:30 +0100         
7005903  edit  2020-06-03 03:49:30 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.