Manylion cais “Datas request

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3456665  sent  2018-08-27 19:54:29 +0100  waiting_response  2018-08-27 19:54:30 +0100  waiting_response  outgoing  
3456666  response  2018-08-27 19:54:45 +0100        incoming  
3459227  response  2018-08-28 15:31:37 +0100    2019-01-12 23:20:52 +0000  not_held  incoming  
3751939  edit  2018-11-29 05:46:55 +0000         
3751940  edit  2018-11-29 05:46:55 +0000         
3751941  edit  2018-11-29 05:46:55 +0000         
3883207  status_update  2019-01-12 23:20:52 +0000  not_held  2019-01-12 23:20:52 +0000  not_held   
6023195  edit  2020-01-13 03:45:57 +0000         
6023196  edit  2020-01-13 03:45:57 +0000         
6023197  edit  2020-01-13 03:45:57 +0000         
6023198  edit  2020-01-13 03:45:57 +0000         
6023199  edit  2020-01-13 03:45:57 +0000         
6023200  edit  2020-01-13 03:45:57 +0000         
6023201  edit  2020-01-13 03:45:57 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.