Manylion cais “Data Privacy Compliance Tools

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
12665514  sent  2022-08-15 10:28:14 +0100  waiting_response  2022-08-15 10:28:14 +0100  waiting_response  outgoing  
12665518  response  2022-08-15 10:29:44 +0100        incoming  
12666077  response  2022-08-15 12:29:42 +0100        incoming  
12683031  response  2022-08-17 16:49:50 +0100    2022-11-09 11:23:17 +0000  successful  incoming  
12757604  status_update  2022-08-26 14:36:43 +0100  waiting_response  2022-08-26 14:36:43 +0100  waiting_response   
12903546  overdue  2022-09-14 00:00:00 +0100         
13148819  very_overdue  2022-10-12 00:00:00 +0100         
13355592  status_update  2022-11-09 11:23:17 +0000  successful  2022-11-09 11:23:17 +0000  successful   
14090810  edit  2023-02-10 03:51:01 +0000         
14090811  edit  2023-02-10 03:51:01 +0000         
14090812  edit  2023-02-10 03:51:01 +0000         
14090813  edit  2023-02-10 03:51:01 +0000         
14090814  edit  2023-02-10 03:51:01 +0000         
14090815  edit  2023-02-10 03:51:01 +0000         
14090816  edit  2023-02-10 03:51:01 +0000         
14090817  edit  2023-02-10 03:51:01 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.