Manylion cais “Daily news digest

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3057796  sent  2018-05-15 10:15:37 +0100  waiting_response  2018-05-15 10:15:37 +0100  waiting_response  outgoing  
3057807  response  2018-05-15 10:19:57 +0100    2018-05-15 11:19:10 +0100  waiting_response  incoming  
3057952  status_update  2018-05-15 11:19:10 +0100  waiting_response  2018-05-15 11:19:10 +0100  waiting_response   
3177774  response  2018-06-12 17:02:59 +0100    2018-06-23 18:09:21 +0100  rejected  incoming  
3236711  status_update  2018-06-23 18:09:21 +0100  rejected  2018-06-23 18:09:21 +0100  rejected   
3548490  edit  2018-09-24 03:45:25 +0100         
3548491  edit  2018-09-24 03:45:25 +0100         
3548492  edit  2018-09-24 03:45:25 +0100         
3548493  edit  2018-09-24 03:45:25 +0100         
3548494  edit  2018-09-24 03:45:25 +0100         
4775799  edit  2019-06-24 03:47:44 +0100         
4775800  edit  2019-06-24 03:47:44 +0100         
4775801  edit  2019-06-24 03:47:44 +0100         
4775802  edit  2019-06-24 03:47:44 +0100         
4775803  edit  2019-06-24 03:47:44 +0100         
4775804  edit  2019-06-24 03:47:45 +0100         
4775805  edit  2019-06-24 03:47:45 +0100         
4775806  edit  2019-06-24 03:47:45 +0100         
4775807  edit  2019-06-24 03:47:45 +0100         
4775808  edit  2019-06-24 03:47:45 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.