Manylion cais “Current HMO Register

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
6051946  sent  2020-01-16 15:23:36 +0000  waiting_response  2020-01-16 15:23:36 +0000  waiting_response  outgoing  
6051956  response  2020-01-16 15:27:40 +0000        incoming  
6060135  response  2020-01-17 15:44:45 +0000    2020-01-22 12:04:23 +0000  successful  incoming  
6101248  status_update  2020-01-22 12:04:22 +0000  successful  2020-01-22 12:04:23 +0000  successful   
6734444  edit  2020-04-23 03:59:00 +0100         
6734445  edit  2020-04-23 03:59:00 +0100         
6734446  edit  2020-04-23 03:59:00 +0100         
6734447  edit  2020-04-23 03:59:00 +0100         
8471640  edit  2021-01-23 04:01:28 +0000         
8471641  edit  2021-01-23 04:01:28 +0000         
8471642  edit  2021-01-23 04:01:28 +0000         
8471643  edit  2021-01-23 04:01:28 +0000         
8471644  edit  2021-01-23 04:01:28 +0000         
8471645  edit  2021-01-23 04:01:28 +0000         
8471646  edit  2021-01-23 04:01:28 +0000         
8471647  edit  2021-01-23 04:01:28 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.