Manylion cais “Crime statistics

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3744505  sent  2018-11-26 17:07:31 +0000  waiting_response  2018-11-26 17:07:31 +0000  waiting_response  outgoing  
3744506  response  2018-11-26 17:07:45 +0000        incoming  
3749191  response  2018-11-28 15:05:28 +0000    2019-04-24 16:18:23 +0100  waiting_clarification  incoming  
4163795  edit  2019-03-01 03:57:11 +0000         
4163796  edit  2019-03-01 03:57:11 +0000         
4163797  edit  2019-03-01 03:57:11 +0000         
4442544  status_update  2019-04-24 16:18:23 +0100  waiting_clarification  2019-04-24 16:18:23 +0100  waiting_clarification   
6748174  edit  2020-04-25 03:51:55 +0100         
6748175  edit  2020-04-25 03:51:55 +0100         
6748176  edit  2020-04-25 03:51:55 +0100         
6748177  edit  2020-04-25 03:51:55 +0100         
6748178  edit  2020-04-25 03:51:55 +0100         
6748179  edit  2020-04-25 03:51:55 +0100         
6748180  edit  2020-04-25 03:51:55 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.