Manylion cais “Covid 19 in our schools

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
7868464  sent  2020-10-22 07:40:53 +0100  waiting_response  2020-10-22 07:40:54 +0100  waiting_response  outgoing  
7868654  response  2020-10-22 09:45:09 +0100        incoming  
7939752  response  2020-11-03 09:04:55 +0000    2022-03-29 21:50:59 +0100  successful  incoming  
8547004  edit  2021-02-04 03:47:11 +0000         
8547005  edit  2021-02-04 03:47:11 +0000         
8547006  edit  2021-02-04 03:47:11 +0000         
10420364  edit  2021-11-04 03:53:31 +0000         
10420365  edit  2021-11-04 03:53:31 +0000         
10420366  edit  2021-11-04 03:53:31 +0000         
10420367  edit  2021-11-04 03:53:31 +0000         
10420368  edit  2021-11-04 03:53:31 +0000         
10420369  edit  2021-11-04 03:53:31 +0000         
11508835  status_update  2022-03-29 21:50:59 +0100  successful  2022-03-29 21:50:59 +0100  successful   

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.