Manylion cais “Council (Trust) Expenditure or Payment to Suppliers

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4307443  sent  2019-03-28 07:30:15 +0000  waiting_response  2019-03-28 07:30:15 +0000  waiting_response  outgoing  
4307445  response  2019-03-28 07:31:39 +0000        incoming  
4312714  response  2019-03-29 10:35:14 +0000    2019-04-02 09:11:13 +0100  waiting_response  incoming  
4322846  status_update  2019-04-02 09:11:13 +0100  waiting_response  2019-04-02 09:11:13 +0100  waiting_response   
4323445  response  2019-04-02 13:18:57 +0100    2019-04-05 10:27:52 +0100  rejected  incoming  
4340182  status_update  2019-04-05 10:27:51 +0100  rejected  2019-04-05 10:27:52 +0100  rejected   
4840149  edit  2019-07-06 03:46:22 +0100         
4840150  edit  2019-07-06 03:46:22 +0100         
4840151  edit  2019-07-06 03:46:22 +0100         
4840152  edit  2019-07-06 03:46:22 +0100         
4840153  edit  2019-07-06 03:46:22 +0100         
4840154  edit  2019-07-06 03:46:22 +0100         
6622538  edit  2020-04-06 03:54:13 +0100         
6622539  edit  2020-04-06 03:54:13 +0100         
6622540  edit  2020-04-06 03:54:13 +0100         
6622541  edit  2020-04-06 03:54:13 +0100         
6622542  edit  2020-04-06 03:54:13 +0100         
6622543  edit  2020-04-06 03:54:13 +0100         
6622544  edit  2020-04-06 03:54:13 +0100         
6622545  edit  2020-04-06 03:54:13 +0100         
6622546  edit  2020-04-06 03:54:13 +0100         
6622547  edit  2020-04-06 03:54:14 +0100         
6622548  edit  2020-04-06 03:54:14 +0100         
6622549  edit  2020-04-06 03:54:14 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.