Manylion cais “Cost of BREXIT to the U.K.

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
3737226  sent  2018-11-23 21:50:09 +0000  waiting_response  2018-11-23 21:50:09 +0000  waiting_response  outgoing  
3743804  response  2018-11-26 12:08:28 +0000    2018-12-02 19:19:06 +0000  waiting_response  incoming  
3761694  followup_sent  2018-12-02 19:18:51 +0000        outgoing  
3761695  status_update  2018-12-02 19:19:06 +0000  waiting_response  2018-12-02 19:19:06 +0000  waiting_response   
3825605  response  2018-12-21 16:24:11 +0000    2019-01-15 15:22:43 +0000  successful  incoming  
3895756  status_update  2019-01-15 15:22:43 +0000  successful  2019-01-15 15:22:43 +0000  successful   
4395071  edit  2019-04-16 03:46:03 +0100         
4395072  edit  2019-04-16 03:46:04 +0100         
4395073  edit  2019-04-16 03:46:04 +0100         
4395074  edit  2019-04-16 03:46:04 +0100         
4395075  edit  2019-04-16 03:46:04 +0100         
4395076  edit  2019-04-16 03:46:04 +0100         
6047784  edit  2020-01-16 03:48:58 +0000         
6047785  edit  2020-01-16 03:48:58 +0000         
6047786  edit  2020-01-16 03:48:58 +0000         
6047787  edit  2020-01-16 03:48:58 +0000         
6047788  edit  2020-01-16 03:48:58 +0000         
6047789  edit  2020-01-16 03:48:58 +0000         
6047790  edit  2020-01-16 03:48:58 +0000         
6047791  edit  2020-01-16 03:48:58 +0000         
6047792  edit  2020-01-16 03:48:58 +0000         
6047793  edit  2020-01-16 03:48:58 +0000         
6047794  edit  2020-01-16 03:48:58 +0000         
6047795  edit  2020-01-16 03:48:58 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.