Manylion cais “CORRUPT CC Winton Keenen and HIS CORRUPT Heads of PSD (past and Present) continue to ignore evidence in Martin McGartland Smear case

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
5121853  sent  2019-08-20 13:28:14 +0100  waiting_response  2019-08-20 13:28:14 +0100  waiting_response  outgoing  
5244111  comment  2019-09-02 13:17:01 +0100         
5367748  overdue  2019-09-19 00:00:00 +0100         
5489717  status_update  2019-10-10 13:41:27 +0100  rejected  2019-10-10 13:41:27 +0100  rejected   
6011649  edit  2020-01-11 03:45:51 +0000         
6011650  edit  2020-01-11 03:45:51 +0000         
6011651  edit  2020-01-11 03:45:52 +0000         
6011652  edit  2020-01-11 03:45:52 +0000         
7795580  edit  2020-10-11 03:46:47 +0100         
7795581  edit  2020-10-11 03:46:47 +0100         
7795582  edit  2020-10-11 03:46:47 +0100         
7795583  edit  2020-10-11 03:46:47 +0100         
7795584  edit  2020-10-11 03:46:47 +0100         
7795585  edit  2020-10-11 03:46:47 +0100         
7795586  edit  2020-10-11 03:46:47 +0100         
7795587  edit  2020-10-11 03:46:47 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.