Manylion cais “Correspondence between Cardiff Airport and Welsh Government

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
9348719  sent  2021-06-02 10:04:48 +0100  waiting_response  2021-06-02 10:04:48 +0100  waiting_response  outgoing  
9350037  response  2021-06-02 14:51:39 +0100    2021-06-08 10:24:08 +0100  waiting_response  incoming  
9393365  status_update  2021-06-08 10:24:07 +0100  waiting_response  2021-06-08 10:24:08 +0100  waiting_response   
9456420  response  2021-06-17 17:06:32 +0100    2021-12-01 10:57:42 +0000  partially_successful  incoming  
10081883  edit  2021-09-18 03:48:29 +0100         
10081884  edit  2021-09-18 03:48:29 +0100         
10081885  edit  2021-09-18 03:48:29 +0100         
10081886  edit  2021-09-18 03:48:29 +0100         
10627869  status_update  2021-12-01 10:57:42 +0000  partially_successful  2021-12-01 10:57:42 +0000  partially_successful   
13550080  edit  2022-12-02 03:47:59 +0000         
13550081  edit  2022-12-02 03:47:59 +0000         
13550082  edit  2022-12-02 03:47:59 +0000         
13550083  edit  2022-12-02 03:47:59 +0000         
13550084  edit  2022-12-02 03:47:59 +0000         
13550085  edit  2022-12-02 03:47:59 +0000         
13550086  edit  2022-12-02 03:47:59 +0000         
13550087  edit  2022-12-02 03:47:59 +0000         
13550088  edit  2022-12-02 03:47:59 +0000         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.