Manylion cais “Correspondence

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4060815  sent  2019-02-12 10:43:28 +0000  waiting_response  2019-02-12 10:43:28 +0000  waiting_response  outgoing  
4077781  response  2019-02-14 09:35:57 +0000        incoming  
4216825  response  2019-03-11 16:00:13 +0000    2019-06-17 17:39:32 +0100  not_held  incoming  
4705869  edit  2019-06-12 03:46:06 +0100         
4705870  edit  2019-06-12 03:46:06 +0100         
4705871  edit  2019-06-12 03:46:06 +0100         
4739340  status_update  2019-06-17 17:39:31 +0100  not_held  2019-06-17 17:39:32 +0100  not_held   
7110281  edit  2020-06-18 03:52:27 +0100         
7110282  edit  2020-06-18 03:52:27 +0100         
7110283  edit  2020-06-18 03:52:27 +0100         
7110284  edit  2020-06-18 03:52:27 +0100         
7110285  edit  2020-06-18 03:52:27 +0100         
7110286  edit  2020-06-18 03:52:27 +0100         
7110287  edit  2020-06-18 03:52:27 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.