Manylion cais “Correspondence

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
4060803  sent  2019-02-12 10:40:06 +0000  waiting_response  2019-02-12 10:40:06 +0000  waiting_response  outgoing  
4077859  response  2019-02-14 10:06:29 +0000        incoming  
4216907  response  2019-03-11 16:23:06 +0000        incoming  
4239628  response  2019-03-15 14:55:49 +0000    2019-10-10 09:45:26 +0100  successful  incoming  
4731306  edit  2019-06-16 03:45:35 +0100         
4731307  edit  2019-06-16 03:45:35 +0100         
4731308  edit  2019-06-16 03:45:35 +0100         
4731309  edit  2019-06-16 03:45:36 +0100         
5489097  status_update  2019-10-10 09:45:26 +0100  successful  2019-10-10 09:45:26 +0100  successful   
7794575  edit  2020-10-11 03:46:11 +0100         
7794576  edit  2020-10-11 03:46:11 +0100         
7794577  edit  2020-10-11 03:46:11 +0100         
7794578  edit  2020-10-11 03:46:11 +0100         
7794579  edit  2020-10-11 03:46:11 +0100         
7794580  edit  2020-10-11 03:46:11 +0100         
7794581  edit  2020-10-11 03:46:11 +0100         
7794582  edit  2020-10-11 03:46:11 +0100         
7794583  edit  2020-10-11 03:46:11 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.