Manylion cais “Coronavirus

Hanes y digwyddiad

Mae'r tabl hwn yn dangos manylion technegol y digwyddiadau mewnol a ddigwyddodd i'r cais hwn ar WhatDoTheyKnow. Gallai hwn gael ei ddefnyddio i gynhyrchu gwybodaeth am ba mor gyflym y mae awdurdodau yn ymateb i geisiadau, nifer y ceisiadau sy'n gofyn am ymateb drwy'r post a llawer mwy.

Caveat Emptor! Er mwyn defnyddio'r data hwn mewn ffordd anrhydeddus, bydd angen gwybodaeth fewnol dda o ymddygiad defnyddwyr ar WhatDoTheyKnow. Nid yw sut, pam a chan bwy y bydd ceisiadau yn cael eu categoreiddio yn syml, a bydd gwallau defnyddiwr ac amwysedd. Bydd angen i chi hefyd ddeall cyfraith Rhyddid Gwybodaeth, a sut y mae awdurdodau yn ei defnyddio. Yn ogystal bydd angen i chi fod yn ystadegydd prin. Cysylltwch â ni gyda chwestiynau.

id event_type created_at described_state last_described_at calculated_state link
6869405  sent  2020-05-12 13:51:53 +0100  waiting_response  2020-05-12 13:51:53 +0100  waiting_response  outgoing  
7063609  overdue  2020-06-11 00:00:00 +0100         
7074284  response  2020-06-12 17:00:40 +0100    2020-06-13 13:35:52 +0100  partially_successful  incoming  
7074349  status_update  2020-06-12 18:07:47 +0100  successful  2020-06-12 18:07:47 +0100  successful   
7079905  followup_sent  2020-06-13 13:35:11 +0100        outgoing  
7079906  status_update  2020-06-13 13:35:52 +0100  partially_successful  2020-06-13 13:35:52 +0100  partially_successful   
7116375  response  2020-06-18 17:25:54 +0100    2020-08-03 15:25:43 +0100  partially_successful  incoming  
7395190  status_update  2020-08-03 15:25:43 +0100  partially_successful  2020-08-03 15:25:43 +0100  partially_successful   
7942200  edit  2020-11-04 03:45:58 +0000         
7942201  edit  2020-11-04 03:45:58 +0000         
7942202  edit  2020-11-04 03:45:58 +0000         
7942203  edit  2020-11-04 03:45:58 +0000         
7942204  edit  2020-11-04 03:45:58 +0000         
7942205  edit  2020-11-04 03:45:58 +0000         
7942206  edit  2020-11-04 03:45:58 +0000         
7942207  edit  2020-11-04 03:45:58 +0000         
9756774  edit  2021-08-04 03:47:59 +0100         
9756775  edit  2021-08-04 03:47:59 +0100         
9756776  edit  2021-08-04 03:47:59 +0100         
9756777  edit  2021-08-04 03:47:59 +0100         
9756778  edit  2021-08-04 03:48:00 +0100         
9756779  edit  2021-08-04 03:48:00 +0100         
9756780  edit  2021-08-04 03:48:00 +0100         
9756781  edit  2021-08-04 03:48:00 +0100         
9756782  edit  2021-08-04 03:48:00 +0100         
9756783  edit  2021-08-04 03:48:00 +0100         
9756784  edit  2021-08-04 03:48:00 +0100         
9756785  edit  2021-08-04 03:48:00 +0100         
9756786  edit  2021-08-04 03:48:00 +0100         
9756787  edit  2021-08-04 03:48:00 +0100         
9756788  edit  2021-08-04 03:48:00 +0100         
9756789  edit  2021-08-04 03:48:00 +0100         

Yma mae wedi ei ddisgrifio yn golygu pan fydd defnyddiwr yn dewis statws ar gyfer y cais, a statws y digwyddiad mwyaf diweddar wedi ei diweddaru statws i'r gwerth hwnnw. Wedyn mae wedi'i gyfrifo yn cael ei dybio gan WhatDoTheyKnow ar gyfer digwyddiadau canolradd, na chawsant ddisgrifiad penodol gan ddefnyddiwr. Gweler awgrymiadau chwilio am ddisgrifiad o'r cyflyrau.

You can get this page in computer-readable format as part of the main JSON page for the request. See the API documentation.